Inkasso i en dansk – og udenlandsk kontekst

24. april 2022
Business
2 0
Inkasso i en dansk – og udenlandsk kontekst

Står du eller din virksomhed over for en eller flere dårlige betalere, er det muligt at køre en inkassosag. Der er dog en række regler, der skal overholdes. Disse fremgår af inkassoloven og bliver præsenteret her.

Som virksomhed skal du som det første skridt sende et skriftligt varsel til debitor med en frist på 10 dage til at betale det udestående beløb. Fristen regnes fra afsendelsen af det skriftlige varsel – et varsel vil oftest være det, vi kender som en rykker. I forbindelse med afsendelse af rykkeren kan der pålægges et gebyr på 100 kroner. Som virksomhed er man også i sin gode ret til at opkræve renter af det beløb, debitor skylder.

Advokat eller inkassobureau
Det er selvklart ikke alle virksomhed, der har ressourcerne og kompetencerne til at køre inkassosager. Det er derfor muligt at henvende sig til en virksomhed eller en advokat med speciale i inkasso. De samme regler gælder for disse jævnfør inkassolovens bestemmelser.

Har man som virksomhed allerede taget de indledende skridt til en inkassosag, ved eksempelvis at afsende den første rykker, må inkassobureauet eller advokaten ikke gentage dette skridt i proceduren.

Der vil blive forsøgt at indgå et forlig med debitor – det er dog ikke alle tilfælde, at dette kan lade sig gøre. Eksempelvis hvis debitor ikke vil anerkende udestående. Næste skridt vil være tage sagen videre til retten, i første omgang fogedretten.

Er det fortsat ikke muligt at indgå et kompromis med debitor, kan denne indberettes til RKI eller Ribers. En sådan indberetning vil gøre andre, herunder banker og realkreditinstitutioner, opmærksom på, at der er tale om en dårlig betaler.

Se her en oversigt over udvalgte, autoriserede inkassovirksomheder:

  • AirHelp Denmark ApS, Frederiksberg C
  • AL Finans A/S, København SV
  • Alektum A/S, Aarhus C
  • Alm. Brand PIA A/S, København Ø
  • Astraea IVS, Næstved
  • Euroincasso ApS, Vejle
  • Camden Inkasso ApS, Odder
  • Collectia CMS A/S, Brøndby

Inkasso i udlandet
Som beskrevet i ovenstående er der klare procedurer for, hvordan inkasso fungerer inden for landets grænser. Straks mere kompliceret bliver det dog, hvis man står over for at skulle føre inkasso i udlandet. Sagen er den, at har man et udestående, juridisk såvel som fysisk, med en person, der er bosiddende i udlandet, så er det det pågældendes lands regler, der er gælden i forbindelse med inkassosagen.

Er der tale om et udestående med eksempelvis en udenlandsk virksomhed, som dog er repræsenteret i Danmark, står man med et stærkere fundament for at kunne køre en inkassosag, da sagen ville skulle føres under danske regler og dermed for danske domstole.

Da det er de færreste danske inkassovirksomheder, der er bekendt og fortrolige med udenlandske regler og love vedrørende inkasso, kan det være fordelagtigt at alliere sig med en samarbejdspartner inden for inkasso i det pågældende land.

Man kan ikke gemme sig i udlandet

Afhængigt af størrelsen på det udestående beløb, kan nogle debitorer måske få den tanke, at alle økonomiske udfordringer forsvinder, hvis man bare flytter væk. Det er dog ikke tilfældet, og det er med andre ord ikke muligt at gemme sig for en inkassosag uden for landets grænser.

Er det tilfældet, at en debitor er ”flygtet”, vil det i sagens natur kræve ekstra arbejde, men det øger samtidig kreditors chance for at få sine penge.

I nogle lande, eksempelvis i Sverige og Tyskland, er der nogle mere effektive redskaber i inkassosager mod dårlige betalere. Har man rettens ord, kan man i disse to lande blandt andet tilbageholde skyldners løn.

Sådan foregår det uden for landets grænser

Først er det vigtigt at skelne mellem retslig og udenretslig inkasso. I forbindelse med førstnævnte gøre skyldner opmærksom på udestående og anbefales at betale – denne type inkassosag kan føres, uanset hvor i verden debitor måtte bo.

Retslig inkasso føres ved en domstol, og det er her, der er behov for specialiseret viden, såfremt der er tale om en debitor, der ikke bor i Danmark.

Det er ikke atypisk, at både danske advokatfirmaer og inkassobureauer har allieret sig med udenlandske samarbejdspartnere på tværs af landegrænser. Det kan derfor sagtens være en mulighed at gøre brug af en dansk virksomhed, som dog i højere grad vil agere projektleder på den pågældende inkassosag, fremfor at udføre det faktiske arbejde.

Med det in mente behøver det altså ikke nødvendigvis at være en mere kompliceret omgang at køre en inkasso sag i udlandet. Det handler i bund og grund om at alliere sig med en inkassovirksomhed, der har ressourcer at trække på, der debitor bor.

Der gælder ikke de samme regler og procedurer for udenretlig inkasso i andre lande, som der gør i Danmark. Inkassoloven herhjemme foreskriver eksempelvis, at et bestemt antal rykkere skal afsendes, ligesom der er regler for beløbsstørrelsen på rykkergebyrer.

Skal du have hjælp eller rådgivning til et komplet inkassoforløb, kan du eksempelvis tage kontakt til Euroincasso ApS, der holder til i Vejle. Euroincasso ApS tilbyder inkasso, hvor der lægges vægt på faglig og individuel sagsbehandling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *