Spar dig selv for bekymringerne ved at kende til parkeringsreglerne

30. september 2022
Business
1 0
Spar dig selv for bekymringerne ved at kende til parkeringsreglerne

Der findes en lang række regler for parkering og ved at kende til disse, kan man spare kontrolafgiften. Når parkeringsreglerne tages i betragtning kan disse være forskellige alt efter, om der skelnes mellem parkering i privatområde eller offentligt område. Endvidere er der generelle parkeringsregler, som man skal være bekendt med, og nogle kommuner vælger selv at have særlige parkeringsrestriktioner. Kommunerne har, hvis det ønskes, mulighed for at have særligt gældende parkeringsregler, som bilejere og MC-ejere skal følge, da det ellers kan give en kontrolafgift. 

De generelle parkeringsregler

Færdselsloven pådutter alle bilister generelle parkeringsregler, som alle, der fører et køretøj, skal kende til og følge, når man parkerer eller standser køretøjet. Herunder er disse listet med en forklaring på, hvad reglen dækker over. 

Parkering/standsning – færdselsretningen
Når man har til hensigt at parkere eller standse sin bil, skal man være opmærksom på reglen for færdselsretningen. Man må som fører af køretøjet kun parkere på højre side af vejen, men der er en undtagelse. Denne undtagelse er, når føreren befinder sig på en ensrettet vej, hvorfor man godt må parkere på venstre side, såfremt der er tale om en mindre befærdet vej. Her er det muligt at parkere på begge sider af vejen, fordi man ikke parkerer mod færdselsretningen.

Parkering/standsning – til fare eller ulempe for trafikken
Når man parkerer eller standser bilen, må det ikke være til fare eller ulempe for den øvrige trafik. Hvis standsningen eller parkeringen forhindrer/vanskeliggør øvrige trafikanter, der i værste tilfælde kan betyde et uheld, så er det ikke lovligt. 

Parkering/standsning – ejendomsindkørsel
Man må ikke parkere eller standse bilen ud foran en indkørsel, som gør det vanskeligt at tilgå ejendommens til- og frakørsel. Denne form for forseelse giver en omgående kontrolafgift på 1.020 kr., hvilket er det dobbelte af en ”almindelig” parkeringsforseelse. 

Parkering – kørebanen
Uden for tættere bebygget område er det ikke lovligt at parkere på kørebanen på en hovedvej, og der findes også generelle parkeringsregler for områder, som man ligeledes skal kende til, da der ikke nødvendigvis er krav om skiltning. 

Følgende steder må man ikke parkere eller standse, og for nogle af disse steder gælder der afstande:

 • Vejkryds eller mindre end 10 meter fra nærmeste cykelstis kantsten eller tværgående kørebane
 • Fodgængerfeltet eller mindre en 5 meter fra denne
 • Opmarchområde eller mindre end 5 meter fra denne
 • Bro over en motorvej
 • Viadukt under en bro
 • Tunnel
 • Handicapparkering – såfremt man ikke er berettiget
 • Busstoppested – hele den afmærkede strækning samt 12 meter før/efter et busstoppeskilt, hvis der ikke er en afmærkning på stedet. 
 • Taxaholdepladser
 • Krybesporet
 • Gangstier
 • Midterrabat og yderrabat – med undtagelse uden for en byzone, kan biler med en maksimalvægt på 3.500 kg standse/parkere på yderrabatten
 • Spærrelinje – mindre end 3 meter fra denne
 • Helleanlægget
 • Spærreflade
 • Fortovet – med undtagelse uden for en byzone, kan biler med en maksimalvægt på 3.500 kg standse/parkere på fortovet 

Nogle kommuner vælger at optegne/afmærke områder med gul maling, så trafikanterne er opmærksomme på, at det er forbudt at standse og parkere, men det er ikke et krav, så det er altid godt at kende til de generelle regler. 

Parkering på private områder

Det, der kendetegner parkering på private områder, er, at kontrollen føres af et parkeringsfirma. Det er et krav om, at skiltningen skal fremgå, så de bilister, som befærder sig på det private parkeringsområde, er bekendt med det administrerende parkeringsfirma. Nogle parkeringer kan have særlige regler, hvorfor det skal være oplyst på skiltningen – herunder også konsekvensen ved ikke at følge reglerne. Mange af de parkeringsarealer, som administreres af firmaer, har udskiftet betalingsautomaten med en parkeringsapp. Ved at se på skiltningen vil appen fremgå. Det kan være parkeringsapp som EasyPark, EuroPark App og ParkMan. Nogle er også opdelt i parkeringszoner, så man kan være opmærksom på at vælge den rette zone. 

Parkering på offentlige områder 

Det, der kendetegner parkering på offentlige områder, er, at kontrollen føres af en offentlig myndighed og politiet. Den offentlige myndighed kan være den respektive kommunes egne parkeringsvagter. De generelle regler er gældende, og det er ikke alle områder, hvor der er skiltning eller afmærkning. Derudover kan der være kommunalbestemte parkeringsregler, som man skal kende til. Oftest vil det fremgå på kommunens egen hjemmeside. Parkeringsafgifter på offentlige områder ligger som regel på 510 kr., men der er undtagelser, hvor forseelser kan ligge på 1.020 kr.  

Er man i tvivl om hvilken type af parkeringsområde, man befinder sig på?

Hvis man har overset skiltningen på parkeringspladsen og derfor er i tvivl om, der er tale om en offentlig- eller privatparkering, kan man eventuelt tilgå den parkeringsapp, man har installeret. Hvis udbyderen (her parkeringsfirmaet) administrerer området vil det fremgå på kortet, men gør denne det ikke, så skal man finde skiltningen, hvor udbyderen vil fremgå. Endvidere vil navigationsværktøjet i appen give et overblik over nærmeste parkering, som administreres af det firma, man allerede har registreret sig hos, hvis man ikke ønsker at hente en ny applikation, kan man køre til nærmeste parkering.  

En oversigt over parkeringsfirmaer med app:

EasyPark
Tilgængelig: iOS og Android

EuroPark App
Tilgængelig: iOS og Android

ParkMan
Tilgængelig: iOS og Android

Apcoa Flow
Tilgængelig: iOS og Android

ParkPark
Tilgængelig: iOS og Android

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *