Er du involveret i en bolighandel som køber eller sælger?

3. april 2023
Ejendomme
1 0
Er du involveret i en bolighandel som køber eller sælger?

Selvom førstegangskøbere typisk kun vil have rollen som køber, kan mange personer have begge roller, når de er på udkig efter en ny bolig, medmindre de planlægger at leje. Hvis du har tidligere erfaring med køb og salg af boliger, ved du, at ejendomsmægleren normalt informerer sælgeren om sælgeransvarsforsikring og køberen om ejerskifteforsikring. Som forsikringstager vil du gerne vide, hvordan du er dækket, uanset om du er køber eller sælger i bolighandlen. Selvom nogle personer undlader at tegne disse forsikringer, er det stærkt anbefalet at gøre det for at undgå eventuelle store omkostninger, hvis der opstår fejl eller mangler ved boligen efter overdragelsen.

Hvorfor er sælgeransvarsforsikring vigtig?

Når man sælger sin bolig, kan man som sælger hæfte for eventuelle fejl og mangler ved boligen i op til 10 år efter salget, medmindre man har tegnet en sælgeransvarsforsikring eller en ejerskifteforsikring. Hvis der opdages fejl eller mangler efter salget, kan køberen kræve, at sælgeren betaler for udbedringen, og sagen kan i værste fald ende i retten.

En sælgeransvarsforsikring giver derfor en sikkerhed og tryghed for sælgeren, da forsikringen dækker omkostningerne til udbedring af fejl og mangler, som sælgeren ikke var bekendt med eller ikke har handlet svigagtigt ved. 

Derfor anbefales det, at man som sælger tegner en sælgeransvarsforsikring i forbindelse med et boligsalg, da det kan beskytte mod potentielt store økonomiske tab og juridiske udfordringer.

Sælgeransvarsforsikringens dækning

En sælgeransvarsforsikring dækker typisk fejl og mangler ved en bolig i op til 10 år efter salget. Dette kan inkludere ulovlige VVS- eller elinstallationer, forurening af grunden eller ulovlige bygningsindretninger. Det er vigtigt at undersøge forskellige udbydere og deres dækningsomfang, herunder eventuelle undtagelser såsom maksimale beløb for dækning af en enkelt sag eller samlet dækning i perioden, hvor man er forsikret.

Hvad dækkes ikke af forsikringen?

Efter en husoverdragelse kan der opstå skjulte skader, både over og under jorden, som kan give både køber og sælger hovedpine. Men ved at der tegnes en ejerskifteforsikring kan sælger begrænse sit ansvar for skader, fejl og mangler, der dækkes af ejerskifteforsikringen. Ved forhold der ikke dækkes (uden for husets fire vægge) vil sælgeransvarsforsikringen trædde til. Disse forhold kan variere fra selskab til selskab, men typisk inkluderer de forurenet grund, ulovlig bygningsindretning, ulovlige kloak- og stikledninger

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ejerskifteforsikringen kun kan tage stilling til de forhold, som står skrevet i rapporterne fra en byggesagkyndigs gennemgang af boligen. Forhold uden for boligen dækkes af sælgeransvarsforsikringen, som sælger kan tegne for at beskytte sig mod eventuelle omkostningstunge krav, hvis skjulte skader, fejl eller mangler opdages inden for 10 år efter overdragelsen.

Sælgers begrænsning af ansvar – er det muligt?

En sælger er som udgangspunkt ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i op til 10 år, men dette ansvar kan begrænses gennem huseftersynsordningen og ejerskifteforsikringen. For at begrænsningen kan gælde, skal sælgeren af huset få udarbejdet en tilstandsrapport. For ejerlejligheder er det sjældent, at der udarbejdes en tilstandsrapport, så i stedet kan sælgeren tegne en sælgeransvarsforsikring i den 10-årige ansvarsperiode.

Som sælger skal man også tilbyde køberen en ejerskifteforsikring, som man selv skal sørge for at indhente og præsentere. Køberen kan vælge at acceptere tilbuddet eller indhente et nyt tilbud fra en anden udbyder. I forbindelse med ejerskifte kan man kontakte udbydere som Dansk Boligforsikring, Tryg, Codan eller ETU. Disse og andre udbydere har også sælgeransvarsforsikringer. Nogle forsikringsselskaber samarbejder med selskaber, som har speciale i området. 

Hvis køberen accepterer tilbuddet, skal sælgeren betale halvdelen af præmien for den billigste ejerskifteforsikring, der er præsenteret. Hvis køberen vælger en udvidet ejerskifteforsikring eller indhenter et tilbud hos et andet selskab end det, der blev præsenteret af sælgeren i købsaftalen, skal sælgeren stadig kun betale halvdelen af præmien for den billigste af løsningerne.

En forsikring kan være en tryghed for køberen, men også en sikkerhed for sælgeren, da udbedring af skjulte fejl og mangler hurtigt kan løbe op i store summer. De omkostningstunge udbedringer omfatter oftest VVS-arbejde, hvorfor en sælgeransvarsforsikring for sælgeren vil være en investering, der giver ro i maven i hele perioden, hvor denne kan stilles til ansvar. 

Herunder er en liste over udbydere i Danmark, hvor man kan få flere oplysninger. Kontakt disse eller undersøg markedet. Forhør dig også med en advokat, køberrådgiveren eller ejendomsmægleren, da disse som oftest har erfaringer med forsikringsselskaberne.

Dansk Boligforsikring – mail: info@danskboligforsikring.dk
Tryg – mail: kontaktformular
Codan – mail: codan@codan.dk
ETU Forsikring – mail: info@etuforsikring.dk
Gjensidige – mail: info@gjensidige.dk
Alm. Brand – mail: info@almbrand.dk 
Frida Forsikring – mail: info@fridaforsikring.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *