Køberrådgiver eller advokat?

9. februar 2023
Ejendomme
1 0
Køberrådgiver eller advokat?

Det at investere i en bolig er for de fleste en af de største beslutninger, der tages. Når man endelig har fundet drømmeboligen efter længere tids søgen på boligmarkedet, vil man gerne afgive et bud til sælger. Når sælger accepterer dette bud, får man tilsendt en række dokumenter – salgsopstilling, rapporter, servitutter og købsaftale, men det kan være indviklet at finde hovede og hale i det tilsendte. Derfor vil man, som det også anbefales, tage kontakt til en ekspert. I dette tilfælde vil det enten være en køberrådgiver eller en advokat med speciale i bolighandler, men hvem skal man vælge?

Et spørgsmål der ofte stilles er fordelene ved at vælge en køberrådgiver frem for en advokat – eller omvendt, samt forskelle ved førnævnte. Køb af bolig er som nævnt en stor beslutning – særligt på økonomisk plan, hvorfor man gerne vil have en fagperson, som kan hjælpe en i navigeringen i forhold til processer, jura, tidsfrister etc. 

Det kan for mange skabe forvirring, da opgaverne, der udføres i forbindelse med et boligsalg, er mere eller mindre de samme, så hvorfor ikke kun have en person at gå til, frem for at skulle tage stilling til, hvilken der bedst kan hjælpe køberen på vej i bolighandlen? Forvirringen bliver ikke meget bedre af, at en køberrådgiver i mange tilfælde også kan være advokat. Når advokat nævnes i denne kontekst, er det med henblik på, at denne er boligadvokat. Opgaverne som udføres er de samme, men i flere tilfælde er en køberrådgiver billigere. Det gør ikke advokaten bedre, at denne er dyrere, men advokater har en mere dybdegående viden inden for juraen.

Det, der oftest adskiller en køberrådgiver fra en boligadvokat, er, at førstnævnte har dybdegående kendskab til bevægelser på boligmarkedet, mens sidstnævnte ikke altid følger med i boligmarkedet. Derudover er det den juridiske baggrund, som er en forskel, men til tider også en fællesnævner, såfremt køberrådgiveren tilmed er advokat. Boligadvokaten har en mere dybdegående viden inden for juraen, men det er også et punkt, som køberrådgiveren skal have styr på.

Formålet ved at inddrage en køberrådgiver eller en boligadvokat

Det er ikke alle bolighandler, hvor køber vælger at inddrage en køberrådgiver eller en advokat, der repræsenterer køber i forbindelse med indgåelse af bolighandlen. Dog anbefales det kraftigt, at man har mindst én af to ovennævnte tilknyttet en bolighandel, da det er så stor en økonomisk beslutning og investering, og der kan være visse faldgruber. 

Det primære formål er at køberrådgiveren eller boligadvokaten får køber sikkert gennem handlen af boligen. Herunder er opgaverne, der varetages listet.

Køberrådgiverens opgaver

  • Gennemgang af købsaftalen.
  • Gennemgang af alle dokumenter i forbindelse med bolighandlen.
  • Rådgivning om boligmarkedet.
  • Rådgivning om den bolig som køber er interesseret i.
  • Udarbejdelse af anmærkninger som skal sikre køber, at denne ikke er bundet, såfremt anmærkningerne ikke opfyldes/accepteres af sælger.
  • Juridisk rådgivning – tinglysning af skøde
  • Udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Ovennævnte opgaver løses af køberrådgiver før overtagelse, ved overtagelse og efter overtagelse. 

Boligadvokatens opgaver

Det er primært det juridiske, som boligadvokaten står for – udarbejdelse af skødet og tinglysningen af skødet. Altså opgaver der finder sted efter boligkøbet, men en boligadvokats opgave ligger også i kontrol af, at bolighandlen sker på lovlig vis, samt at købsaftalen ikke er uretfærdig. Med uretfærdig menes der, at købsaftalen ikke skal være til fordel for sælger. Derudover skal boligadvokaten også sikre sig, at køber undgår uforudsete omkostninger eller anden form for ubehagelig overraskelse.

Kan man vælge begge?

Nogle boligadvokater hjælper udelukkende med det juridiske, mens andre vælger at tilbyde hele pakken, så det også dækker over de opgaver, som en køberrådgiver står for. Hvis man vælger en boligadvokat, som kun hjælper med det juridiske, kan man som køber være nødsaget til også at hyre en køberrådgiver. Derfor kan det blive mere omkostningstungt, når begge vælges. Hvis man vil undgå at hyre mere end én person, kan man med fordel vælge en køberrådgiver, som også er advokat, eller en boligadvokat som tilbyder samme løsning som en køberrådgiver. 

Det er ikke alene en økonomisk fordel, men også en tidsbesparende fordel, når tidsfrister skal nås. Det mest optimale er selvfølgelig at have begge parter, men man reducere tiden, når der ikke er flere led i processen. 

Er købsaftalen ikke standard?

Hvis købsaftalen er standard, hvorfor så have en ekstra udgift i forbindelse med bolighandlen? Det er for, at man som køber er bedre stillet, og det forventes ikke, at man som køber har kendskab til alt, hvad der står i en købsaftale samt processerne. Det korte svar er derfor jo købsaftalen er standard, men der er faldgruber, som kan koste køber dyrt, hvis denne blot underskriver aftalen uden at have eventuelle anmærkninger. 

Hvilke forsikringer kan man være opmærksom på?

Når overtagelsesdagen er fastlagt, så er det vigtigt, at man har været i dialog med sit forsikringsselskab, således at husforsikringen og/eller brandforsikringen træder i kraft. Det skal ske på dagen, hvor køber får nøglerne til boligen. 

Derudover anbefales det, at man tegner en ejerskifteforsikring i forbindelse med køb af hus, da man vil være dækket i tilfælde af uforudsete fejl og mangler, som ikke står skrevet i rapporterne. Denne forsikring skal sælger indhente et tilbud på, hvorefter det præsenteres for køber. Hvis man ikke har en ejerskifteforsikring – enten fravalg eller fordi sælger ikke vil tilbyde det, så kan det få økonomiske konsekvenser, hvis der opstår en skade. Sælger er  ansvarspligtig i 10 år, men denne kan også forsikre sig selv med en sælgeransvarsforsikring. 

Hvis man vil vide mere om ejerskifteforsikringer og sælgeransvarsforsikringer, kan man med fordel tilgå nedenstående udbyderes hjemmesider. Har man konkrete spørgsmål til, hvad forsikringerne dækker, kan man kontakte dem på mail.

Ved ejerskifte

Dansk Boligforsikring – mail: info@danskboligforsikring.dk
Frida Forsikring – mail: info@fridaforsikring.dk
Gjensidige – mail: info@gjensidige.dk
Alm. Brand – mail: info@almbrand.dk 

Ved sælgeransvarsforsikring

Dansk Boligforsikring – mail: info@danskboligforsikring.dk
Frida Forsikring – mail: info@fridaforsikring.dk
Gjensidige – mail: info@gjensidige.dk
Alm. Brand – mail: info@almbrand.dk 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *