Svar på ofte stillede spørgsmål til en sælgeransvarsforsikring

13. december 2022
Ejendomme
1 0
Svar på ofte stillede spørgsmål til en sælgeransvarsforsikring

Du har måske hørt om en ejerskifteforsikring – en forsikring boligkøberen kan tegne for at beskytte sig selv i forbindelse med køb af en bolig. Men der er også noget, der hedder en sælgeransvarsforsikring, som er en forsikring designet til boligsælgeren. 

 

Hvad er en sælgeransvarsforsikring?

Som sælger af en bolig ved du ikke nødvendigvis alt om den grund, du vil sælge. En sælgeransvarsforsikring er en forsikring til sælgeren, så de kan beskytte sig selv mod ulovlige bygningsindretninger, ulovlige stik- og kloakledninger udenfor bygningen, oprensning af forurenet jord. 

Der kan være fejl og mangler på en bolig, som ikke vil blive dækket af en ejerskifteforsikring, hvilket derfor kan falde tilbage på sælgeren, som en sælgeransvarsforsikring kan beskytte sælgeren mod. Den giver tryghed og beskyttelse mod alle de henvendelser en boligkøber vil henvende sig til boligsælgeren med for at få boligsælgeren til at hæfte for de fejl og mangler, som boligkøberen har fundet på den nykøbte bolig. 

Forsikringen dækker i 10 år svarende til den periode huseftersynsordningen gælder. I 10 år efter en bolig er blevet solgt, kan sælgeren altså blive draget til ansvar for husets tilstand. Formålet med huseftersynsordningen er, at køber og sælger undgår uforudsete økonomiske udgifter, som kan opstå i forbindelse med køb og salg af bolig. 

 

Pris og selvrisiko på en sælgeransvarsforsikring

Det er forskelligt fra hus til hus, hvad en sælgeransvarsforsikring koster, men prisen starter typisk på omkring 1.500 kr. med en selvrisiko på 10.000 kr. 

Forsikringen dækker for udbedring af fejl og mangler op til 500.000 kr. medregnet selvrisikoen. Bliver beløbet højere, skal boligsælgeren selv betale det resterende beløb. Selvrisikoen er det beløb, forsikringstageren selv skal betale ved udbedring af skade. Så hvis den ligger på de typiske 10.000 kr., skal du selv betale for de første 10.000 kr. ved udbedringen, hvorefter forsikringen dækker de resterende økonomiske udgifter.

For at kende mere præcise priser i forhold til din situation og din bolig kan du tage kontakt til dit forsikringsselskab. Du kan tegne en sælgeransvarsforsikring hos Dansk Boligforsikring, Gjensidige, Alm. Brand eller ETU Forsikring.

 

Hvad kræver det at tegne en sælgeransvarsforsikring?

En sælgeransvarsforsikring kan kun tegnes i forbindelse med ejendomshandel. Forsikringen er ikke lovpligtig, og det er derfor helt op til sælgeren selv, hvorvidt den skal tegnes. En sælgeransvarsforsikring dækker typisk for de fejl og mangler, som en ejerskifteforsikring ikke vil dække. Derfor kræver forsikringen, ligesom ejerskifteforsikringen, både en tilstandsrapport og elinstallationsrapport. Er der flere bygninger på grunden, vil en sælgeransvarsforsikring derfor også kun dække de bygninger, som tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten har undersøgt. Sørg derfor for at rapporterne er omhyggelige og har undersøgt hele grunden. 

 

Sælgeransvarsforsikring uden ejerskifteforsikring

Som boligsælger kan du gøre meget for at beskytte dig selv mod uforudsete økonomiske udgifter, hvor én af måderne er en sælgeransvarsforsikring. Men kan forsikringen stadig tegnes, hvis køberne ikke vil tegne en ejerskifteforsikring? Heldigvis er svaret ja. Skal en bolig sættes til salg, er det op til sælgeren selv, hvorvidt en sælgeransvarsforsikring skal tegnes, ligesom det er op til køberne, om de vil tegne en ejerskifteforsikring. 

Som boligsælger kan du ud fra huseftersynsordningen fraskrive dig ansvaret for fejl og mangler på en bolig ved at få udarbejdet en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og samtidig indhente tilbud på en ejerskifteforsikring til boligkøberne og tilbyde at betale halvdelen af præmien. Men selvom du gør alt dette, kan du alligevel ikke forhindre dine købere i at drage dig til ansvar for ulovlig bygningsindretning, ulovlige stik- og kloakledninger udenfor bygningen eller forurenet jord. 

 

Hvornår dækker en sælgeransvarsforsikring?

Det er forhold, som normalt ikke vil blive dækket af en ejerskifteforsikring, som sælgeransvarsforsikringen beskytter sælgeren mod. Det gælder ulovlige stik og kloakledninger udenfor bygningen, ulovlig bygningsindretning og oprensning af forurenet jord. Finder køberen problemer i forhold til de tre områder, kan køberen vælge at sagsøge boligsælgeren.

En sælgeransvarsforsikring vil først dække, når sælgeren er blevet taget i retten og dømt til at betale for udbedring af fejl og mangler på boligen. Hvis køberen blot har rettet et krav mod boligsælgeren, så vil en sælgeransvarsforsikring ikke dække. Sælgeren skal ved ret dømmes til at betale for skaderne, før forsikringen dækker udgifterne.

 

Sælgeransvarsforsikringer til lejlighed og sommerhus 

En sælgeransvarsforsikring kan tegnes på både huse, sommerhuse og ejerlejligheder. Dog er det ikke alle forsikringsselskaber, som tillader at tegne en sælgeransvarsforsikring på en ejerlejlighed, men de forsikringsselskaber som gør, har nogle krav og specifikke forhold, som ejerlejligheden skal leve op til. F.eks. tilbyder Dansk Boligforsikring at tegne en sælgeransvarsforsikring på ejerlejligheder i ejerforeninger med mere end 10 lejligheder med vandret opdeling, altså etagebyggeri og ikke rækkehuse.

Følg linket og læs gode råd til salg af bolig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *