Hvordan behandles en ejerskifteforsikringssag?

20. september 2022
Ejendomme
1 0
Hvordan behandles en ejerskifteforsikringssag?

Processen for behandlingen af en sag, hvor ejerskifteforsikringen skal tages i brug, igangsættes ved, at man som køber af boligen efter overdragelsen finder/konstaterer skader, skjulte fejl og mangler. Herefter anmeldes det til selskabet, som man har tegnet ejerskifteforsikringen gennem. Når dette er meldt, og der er oprettet en sag, sendes der en taksator til ejendommen, som besigtiger denne. Hvordan det konkret forholder sig med hver af de nævnte trin i processen for behandlingen, kan der læses mere om her, hvor der tages udgangspunkt i et tænkt eksempel.

Køber konstaterer skaden – herunder evt. fejl og mangler

Køber af huset har efter overtagelsen af den nyerhvervede bolig til sinde at renovere eller på anden vis at sætte sit personlige præg på drømmeboligen. Det kan også være, at køber har til hensigt at forbedre de skader, som er angivet i tilstandsrapporten.  I forbindelse med dette ønske findes der fejl og mangler i boligen, som forhindrer denne i at udføre udbedringerne/ændringerne. Køberen har set tilstandsrapporten igennem, hvor der er angivet forventelige skader på en bolig i forbindelse med forældelse, men ved nærmere inspektion viser det sig, at skaden er større end, hvad der er angivet, hvilket kan have betydning for boligens funktionalitet.

Hvis skaden er i et omfang, hvor man som køber gerne vil have erstatning for de omkostninger, der vil være forbundet med udbedringen, så er det vigtigt, at man ikke har igangsat ”projektet”. Man skal forhøre sig med sit forsikringsselskab, da man ellers kan ende med at miste det krav, der kan stilles mod den tegnede ejerskifteforsikring. For at stille kravet så er det vigtigt, at man dokumenterer skaden overfor forsikringsselskabet, og det kan gøres ved at tage billeder af skaden, som indsendes til selskabet. Det er også vigtigt, at man overvåger skaden, da nogle skader kan forværres, hvorfor man gør klogt i at handle hurtigt og kontakte sit forsikringsselskab. Forestil dig at det er en revne i en væg, som skal dokumenteres. Tag flere billeder af skaden, men også på afstand så man kan se, hvilken bygningsdel det drejer sig om.

Køber oplyser forsikringsselskabet

Efter konstatering af skaden skal denne hurtigt meldes til det selskab, man har tegnet sin ejerskifteforsikring hos. Kontakten til selskabet kan gøres på flere måder – oftest på mail, telefon eller en særskilt underside på forsikringsselskabets hjemmeside, men vigtigt er det, at det gøres inden for rimelig tid efter opdagelse. Hvis man står i en situation, hvor skaden forhindrer, eller på anden vis medfører udskydning af byggeprojektet, så anbefales det, at man gør selskabet opmærksom på at sagen haster. For at undgå en masse pingpong mellem dig selv og selskabet, så er det vigtigt, at du er meget specifik med sagens omfang og type. Det er umaget værd, da det kan forhindre løse ender og være tidsbesparende, da man ikke skal igennem flere korrespondancer med skadesagsbehandleren.

Et godt råd er også at inddrage en vurdering fra en fagperson. Kontakt en håndværker som kan besigtige skaden og vurdere, hvad en udbedring af skaden vil løbe op på. Vedlæg denne udtalelse og tilbuddet fra håndværkeren når skaden indsendes til forsikringsselskabet. Det kan mindske forsikringsselskabets beslutningstid, når alt er veldokumenteret med beskrivelse, billeder, udtalelse fra håndværker og tilbud fra en håndværker. Man skal også have sin egen selvrisiko i mente, når man melder skaden – typisk 5.000 kr. Hvis udbedringen ikke anses for at være i så stort et omfang, og omkostningerne til forbedringen vil løbe op på 9.000 kr., kan din veldokumenterede anmeldelse måske medføre, at selskabet accepterer og betaler 4.000 kr. til udbedringen, uden at man skal have tilsendt en taksator.

Køber får besøg af taksator

Ved store sager vil forsikringsselskabet meddele, at de sender en fagperson, som her er en taksator, for besigtigelse af skaden. Denne taksator har til opgave at efterse skaden, tage billeder og dokumentere skaden i en rapport. Når taksatorrapporten er sendt til skadesagsbehandleren hos forsikringsselskabet, så er det ud fra denne rapport, der tages en beslutning. I nogle tilfælde kan forsikringsselskabet kræve, at der foretages en yderligere undersøgelse af, hvad der har forårsaget skaden samt omfanget.

Ovenforstående eksempel er den typiske tilgang, når man som køber opdager en skade, en fejl eller mangler, som ikke er angivet i de rapporter, der er udarbejdet for boligen inden hushandlen. For at få mere viden om sagsbehandlingsprocessen kan man kontakte en eller flere forsikringsselskaber, som tilbyder ejerskifteforsikringer. Man kan tage kontakt til Dansk Boligforsikring, Frida forsikring eller Alm. Brand.

Kontakt Dansk Boligforsikring på tlf.: 59498844
Dansk Boligforsikring mail: info@danskboligforsikring.dk

Kontakt Frida på tlf.: 78759148
Fridaforsikring mail: es@fridaforsikring.dk

Kontakt Alm. Brand på tlf.: 96101717
Alm. Brand mail: Ikke oplyst

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *